Ta strona używa cookies, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
Grand Theft Auto IV - BullettimeMod
Mr_KoKa
20 lutego 2013 17:26:57

BullettimeMod Logo

Pobrań: 928

O modyfikacji:

BullettimeMod to modyfikacja dodająca do gry spowolnienie czasu podczas wciskania prawego przycisku myszy.
Głównymi cechami moda są:

  • Bullet-time po przytrzymaniu PPM
  • Możliwość włączenia/wyłączenia modyfikacji poprzez przytrzymanie PPM a następnie wcisnięcie klawisza [B] (Kolejność maznaczenie)

Instalacja:

Plik BullettimeMod.asi wrzucamy do głównego folderu z grą (tam gdzie znajduje się exe-k).


Uwaga:
Mod do funkcjonowania wymaga ScriptHook'a i asi loader'a. Jeśli nie jesteś pewien, lub nie masz  tych plików znajdziesz  je w folderze o dziwnej nazwie "Jesli nie masz zainstaluj ][ If you don't have it, install". Znajdują się w nim dwa archiwa, z "IVAsiLoader" wyciągasz plik "dsound.dll" a z "GTAIVScriptHook_0.5.1_Redist" "scripthoook.dll".

Użycie:

Po instalacji moda jest on aktywny i gotowy do zabawy. Podczas przytrzymania prawego klawisza myszy czas zwalnia pozwalając na precyzyjne celowanie. Aby dezaktywować mod należy przytrzymać PPM a następnie wcisnąć klawisz [B]. Aby aktywować mod ponownie należy powtórzyć kombinację.


EN


About modification:

BullettimeMod is mod that adds a bullet-time to the game. Time slows down when RMB is hold. It allows you to sharpshooting more easly.
Main features:

  • Bullet-time when RMB is hold.
  • Posibility to enable/disable mod by holding RMB and pressing [B] key. (order matters).

Installation:

Put BullettimeMod.asi file into main game folder (there where exe is).

Wargning:
Modification to work need ScriptHook and asi loader. If you are not sure, or you don't have those files, you will find them in folder called by funny name "Jesli nie masz zainstaluj ][ If you don't have it, install". There are two archives, from "IVAsiLoader" you are getting "dsound.dll" file and from "GTAIVScriptHook_0.5.1_Redist" "scripthook.dll" file.

Use:

After mod installation you can do nothing - its ready to play with. To turn bullet-time on simple hold RMB and see how time is slowing down :). To deactivate this functionality (mod) press and hold RMB and then press [B] key. To enable mod again just repeat above combination.

Komentarze